Preskočiť na obsah

Gréckokatolícka cirkev

Gréckokatolický farský úrad

Adresa: Kráľovce 7, 044 44 Kráľovce
tel.:  055/6958128

Duchovný otec: Jozef Ivan

Kontakt: 0911 812 202

Sväté liturgie sa slávia: v pracovné všedné i sviatočné dni prevažne o 17:30, v sobotu o 7:00 a vo sviatok o 10:00, v nedeľu o 10:00

Publikácie súčasného kňaza

Milí spoluobčania,
chcem Vám ponúknuť na duchovné čítanie svoje tri knihy so zamysleniami na celý rok. Ich obsahom sú myšlienky z mojich kázní. týkajú sa nášho každodenného života, rodiny, manželstva, výchovy detí, kríža, choroby, práce, zmyslu života, viery v Boha, hlavných cirkevných sviatkov a iných skutočností svetského i duchovného života. Každé zamyslenie je reflexiou na nejaký citát z Božieho slova. V tejto  dobe poznačenej duchovným prázdnom a často i dlhodobo prežívaným pocitom prázdna v srdci človeka chcú tieto zamyslenia naplniť našu myseľ i srdce, upokojiť ich a dať odpovede na rôzne otázky, ktoré v živote máme ohľadne seba alebo života vo svete. V prípade záujmu sú knihy na farskom úrade v Kráľovciach, kde sa dajú kúpiť. Žehnám vám i vašim rodinám. JCDr. Jozef Ivan, PhD.

Milí priatelia,

chcem sa podeliť s vami s radosťou zo svojej osemnástej publikácie. Je o modlitbe, ako ju prezentuje Sväté Písmo a aký vzťah som k nej mal od svojej mladosti podnes ja. Kniha obsahuje povzbudzujúce a obohacujúce duchovné čítanie a pohľad kňaza, človeka hlboko veriaceho v Boha, na tento spôsob komunikácie s ním. Zaujímavé sú state o tom, ako komunikujú medzi sebou osoby Najsvätejšej Trojice, za koho sa modlil Ježiš po nociach na vrchoch, do akých šiat sa oblieka naša modlitba, ktoré sú modlitbové čnosti, či podmienky istoty vypočutia modlitby. V tejto ťažkej dobe, kedy je skúšaný nielen náš národ, ale celý svet, potrebujeme viac ako čokoľvek práve modlitbu. Ak by ste mali záujem o túto knihu, môžete si ju zakúpiť na farskom úrade. Jej cena je 10 eur. Nech vás Pán všetkých žehná.Váš duchovný otec JCDr. Jozef Ivan, PhD.