Preskočiť na obsah

VZN č.7-2019 o miestných daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady