Preskočiť na obsah

VZN č.6-2019 o určení výšky úríspevku na čiastočnu úhradu nákladov v školskom zariadení