Preskočiť na obsah

VZN č.5-2019 o ustanovení činnosti, ktorých je na území obce zakázané alebo obmedzené