Preskočiť na obsah

VZN č.4-2022 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni