Preskočiť na obsah

VZN 1-2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení