Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na inžiniersku líniovú stavbu- Optická sieť