Preskočiť na obsah

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie obce Kráľovce č. 1/2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Kráľovce