Preskočiť na obsah

NÁVRH – Dodatok č. 1 k VZN č. 1-2016 0 nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce