Preskočiť na obsah

Metrologické overenie zariadenia na meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd z ČOV Kráľovce